AYDINLATMA METNİ

AÇIK RIZA BEYANI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”)’nin işbirliği içerisinde olduğu firmalar ile birlikte sunduğu dijital hizmetleri satın aldığınızda ve verilerinizin Metro’ya aktarılmasına onay verdiğinizde tarafınıza ait bazı kişisel veriler işlenmektedir. Veri sorumlusu olarak Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”) nin iletişim bilgileri şu şekildedir: Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul Web sitesi: www.metro-tr.com Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili – 292116 Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00 METRO’nun veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır. Sahibi ve/veya yetkilisi ve/veya çalışanı olduğunuz işletme için Metro’nun işbirliği içerisinde olduğu firmalardan Dijital Ürün satın alıp onay verdiğinizde onayınıza istinaden bazı verileriniz (ad-soyad, şirket unvanı, işletme adı, e-posta adresi, menü bilgisi-ürün adı, fiyatı, tıklanma bilgisi, sipariş adedi ve tarihi) tarafımıza aktarılmakta ve işlenmektedir. Verileriniz otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Dijital Ürün satın alan firmanın tüzel kişi olması ve bu firmanın yetkilisi ve çalışanı olarak işlem yapmanız durumunda işlenen verilerden “ad-soyad, e-posta adresi” tarafınıza ait kişisel veriler olarak işlenecek kişisel verilerinizdir. Dijital Ürünü satın alan firmanın tüzel kişiliğinin olmaması durumunda işlenen verilerin tamamı tarafınıza ait kişisel veri olarak işlenecektir. Ad-soyad ve email adresi verilerinizi ürün ve servisler hakkında detaylı bilgi verilmesi başta olmak üzere iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Şirket meşru menfaatleri gereği veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden işlemekteyiz. Şahıs firması olmanız durumunda aynı zamanda tarafınıza ait kişisel verileri oluşturan ad-soyad, şirket unvanı ve işletme adı verilerinizi ticari raporlama yapmak, Dijital Ürünü satın aldığınız iş ortağımız firma ile gerekli kontrolleri yapabilmek, menü bilgisi-ürün adı, fiyatı, tıklanma bilgisi, sipariş adedi ve tarihi verilerini ise tarafınıza daha elverişli ve ihtiyaçlarınıza hitap eden ürün teklifleri oluşturabilmek amaçlarıyla Şirket meşru menfaatleri gereği veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden işlemekteyiz Dijital Ürünü satın alma işlemi esnasından verilerin Metro’ya aktarılmasına ilişkin verdiğiniz onayda da belirtildiği üzere kişisel verileriniz, Şirketimizin bağlı olduğu Almanya’da yerleşik Metro AG serverlarında saklandığı için bilgi teknolojileri alt yapı hizmetlerini kullanmak amacıyla Almanya’ya, yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi ve pazarlama amacıyla da Almanya, Polonya, Romanya ve Hindistan’daki grup şirketlerine açık rızanıza istinaden aktarılmaktadır. Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’in 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli Bağcılar/İstanbul adresine iletebilirsiniz.

We use cookies to ensure you have the best experience on our site, to analyze traffic, and enhance our marketing activities. Click here to learn more.